Pojazd zabytkowy - plusy i minusy

26 sierpnia 2020

W ostatnim okresie coraz częściej rejestrowane są pojazdy na tzw. „żółte tablice”, dlatego też warto zapoznać się z zaletami i wadami tej decyzji.

Plusy

 • Brak konieczności dostosowywania pojazdu do polskich wymogów technicznych, które spełniać muszą pojazdy dopuszczone do ruchu drogowego – jest to istotne zwłaszcza w przypadku samochodów z USA, posiadających inne światła i lusterka, itp. Możemy nimi normalnie jeździć bez konieczności dokonywania przeróbek.
 • Możliwość posiadania sygnałów świetlnymi i dźwiękowymi, używanymi przez policję, pogotowie czy straż pożarną – używanych jedynie na imprezach zamkniętych, jak zloty. Zakaz używania na drogach publicznych – muszą być zasłonięte.
 • Przegląd bezterminowy – pierwszy przegląd pojazdu zabytkowego jest jego ostatnim. 
 • Możliwość terminowego ubezpieczenia pojazdu np. na miesiąc czy pół roku.
 • Nieco większa szansa na zwrot realnej wartości pojazdu przez ubezpieczyciela w przypadku kolizji lub kradzieży.
 • Zwolnienie z obowiązku ciągłości OC pojazdów młodszych niż 40 lat.
 • Wygląd tablic – powód wydaje się być wręcz prozaiczny, często jednak to on przechyla szale na korzyść tego rozwiązania. Wiele osób twierdzi, że „żółte tablice” podnoszą prestiż.

Minusy

 • Wydłużenie czasu rejestracji pojazdu,  ponieważ ja wykonuje dokumentację do 4 tygodni od dnia oględzin;
 • Oczywiście wyższe koszty rejestracji związane z wykonaniem dokumentacji:
  • opinii rzeczoznawcy,  
  • białej kart i wpisu do ewidencji.