OPINIE TECHNICZNE

TECH-EKSPERT Szkolenia i Ekspertyzy Techniczne
Wycena i Ocena Pojazdów Mechanicznych, Urządzeń Technicznych i Maszyn.

rzeczoznawca-gizycko.pl/kontakt/
Opinia Techniczna jest dokumentem w którym na podstawie wiedzy, doświadczenia oraz praktyki inżynierskiej wykazuje się zazwyczaj nieprawidłowości jakie powstały w skutek eksploatacji lub wykonanych naprawach pojazdów i maszyn.

Najczęściej realizowane są "Opinie Techniczne" dotyczące:
• zweryfikowania prawidłowości wykonanych napraw samochodów osobowych;
• zweryfikowania prawidłowości eksploatacji samochodów osobowych i wybranych maszyn.

Wykonanie dokumentu wiąże się ze znacznie wyższymi kosztami niż wycenie pojazdu, ponieważ są to indywidualne i zazwyczaj jednostkowe zdarzenia, gdzie zazwyczaj jedna strona uważa, że winna jest druga. Powstały dokument jest pomocny przy wystąpieniu na drogę sądową w przypadku braku ugody między stronami, ponieważ wykonana dokumentacja obrazuje przebieg sprawy.

Opłata za oględziny a następnie za wykonanie Opinii Technicznej pobierana jest z góry na podstawie faktury PRO-FORMA, ponieważ oględziny generują koszty a podczas nich można już dojść do wniosku, że wykonanie dokumentu jest bezcelowe, ponieważ „wina, błąd”  jest po stronie zlecającego – a takie przypadki nie są odosobnione.

Właściwe i obiektywne wykonacie Opinii (Ekspertyzy) Technicznej zazwyczaj wymaga demontażu i weryfikacji a to właśnie wiąże się ze zwiększonymi kosztami.  Ponadto może wyniknąć konieczność zlecenia wykonania badania np.: łożysk czy jakości (struktury) stali, itp.   

Jest to dokument czasochłonny, gdzie jego wykonanie może trwać minimum kilka tygodni.

Koniecznym jest zaznaczyć, że nie wszystkie Opinie Techniczne są skomplikowane i czasochłonne jednak wymagają one także ujęcia tematu z jak największą starannością.

PRZYKŁADOWE OPINIE TECHNICZNE

Ze względu na to iż każda Opinia Techniczna (ekspertyza) ma delikatny i drażliwy charakter dla stron, dlatego też  z wielu wykonanych prac przedstawiam jedynie po jednym zdjęciu z kilku wybranych, celem zobrazowania tematu, gdzie po ich zapoznaniu się zawsze wyraźnie widać w czym tkwił problem i najczęściej są one pomocne w polubownym załatwieniu spraw spornych między stronami.

Określenie przyczyn niesprawności silnika spalinowego samochodu osobowego.
Analiza wykonanych prac blacharsko – lakierniczych samochodu osobowego.
Określenie przyczyn niesprawności układu jezdnego pojazdu.
Określenie przyczyn niesprawności układu kierowniczego pojazdu.
Określenie przyczyn niesprawności skrzyni biegów pojazdu.