Szkolenia operatorów maszyn do robót ziemnych i drogowych

Giżycko kurs /szkolenie/ na koparkoładowarki, koparki, ładowarki         i inne maszyny. 
Szkolimy grupy do 26 osób - dlatego zapis  telefoniczny czy poprzez formularz na "tej" stronce jest konieczny, ponieważ obecnie nie ma możliwości dopisać się do trwającego kursu - a następny dopiero    po 10 marca.   

Kursy Kętrzyn na koparkoładowarki, koparki, ładowarki:
 - także trwa nabór chętnych.

Rekonwersja Giżycko - kurs na koparkę koparkoładowarkę,  ładowarkę i inne maszyny w ramach rekonwersji  dla Żołnierzy podlegających pod Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie z którym posiadamy podpisaną umowę dot.  współpracy.
Firma uzyskała POTWIERDZENIE Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego na prowadzenie szkoleń w Giżycku i Kętrzynie z egzaminami włącznie w tych miejscowościach.
Szkolenia na chwilę obecną dotyczyć będą niżej wymienionych maszyn i urządzeń technicznych:
Koparkoładowarki – klasa III
Koparki jednonaczyniowe – klasa III
 Koparki jednonaczyniowe – klasa I
 Ładowarki jednonaczyniowe – klasa III
Ładowarki jednonaczyniowe – klasa I
Równiarki – klasa I
Spycharki – klasa III
Walce drogowe – klasa II
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym – klasa III
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych – klasa II (zajęcia praktyczne Węgorzewo)
Pompy do mieszanki betonowej – klasa III (zajęcia praktyczne Węgorzewo)
Formularz zapisu na szkolenie

Zajęcia prowadzone na podstawie otrzymanych Programów Szkolenia (modułów) z Sieci Badawczej Łukasiewicz - WIT Warszawa

BHP
Użytkowania i obsługi
Budowy, technologii i zajęć praktycznych
Wymagania
Ukończone 18 lat
Złożenie wniosku dotyczącego szkolenia z pisemną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (wniosek wydajemy w siedzibie Firmy na pierwszym spotkaniu organizacyjnym)
Organizacja kursów:

Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny.

Co otrzymasz po kursie
Świadectwo ukończenia kursu.
Uprawnienia państwowe, książeczkę operatora (kurs kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny.
pierwszy jest egzamin praktyczny.