Jak zarejestrować pojazd zabytkowy?

12 października 2020

Rejestracja pojazdu zabytkowego i otrzymanie w związku z tym „żółtych tablic rejestracyjnych”

I. Składamy Wniosek z załącznikami do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

  1. Opinia Techniczna rzeczoznawcy – 1 egz..
  2. Karta Ewidencji Ruchomych Zabytków Techniki tzw. „biała karta” – 2 egz., (można wykonać samemu, ale to nie takie proste i nie gwarantuje nam, że „przekonamy” konserwatora zabytków – że dokument jest wykonany zgodnie z wzorem i w ogóle, że jest prawidłowo wypełniony).

II. Konserwator wydaje Zaświadczenie, dotyczące włączania do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej pojazdu.

III. Badanie Techniczne na Stacji Kontroli Pojazdów

  1. Wypełniamy Wniosek  (4 strony do wypełnienia osobiście) który wraz z załącznikiem (4 zdjęcia 10 x 15 cm) przedkładamy diagnoście na OKRĘGOWEJ Stacji Kontroli Pojazdów.
  2. Przedstawiamy Zaświadczenie otrzymane od Konserwatora Zabytków.
  3. Oczywiście udajemy się na Okręgową SKP z pojazdem.

IV. W Wydziale Komunikacji przedkładamy m.in.:

  • Zaświadczenie otrzymane do Konserwatora Zabytków.
  • Zaświadczenie z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów z badania technicznego pojazdu z wynikiem pozytywnym.
  • Dowód osobisty.
  • Dowód rejestracyjny

Przy braku dowodu rejestracyjnego należy przy rejestracji pojazdu zabytkowego złożyć w wydziale komunikacji oświadczenie o braku dowodu, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

UWAGA !

Jeżeli kupimy już zarejestrowany samochód zabytkowy, wówczas wystarczy wizyta w wydziale komunikacji właściwego starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu i zgłoszenie tego faktu u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w celu zmiany wpisu w ewidencji pojazdów zabytkowych.

Sprzedający ma obowiązek zawiadomienia konserwatora zabytków o sprzedaży pojazdu zabytkowego.