Spycharki

Klasa specjalności: III
Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny do robót ziemnych
Nazwa specjalności: Spycharki, klasa III

Uzyskane uprawnienia
Uprawniają do wykonywania robót ziemnych spycharkami do 110kW mocy silnika.
Zapisz się na szkolenie
Wymagania
Ukończone 18 lat
Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności
Organizacja kursów:

Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny.

Szkolenie i egzamin
Giżycko
Kętrzyn
Co otrzymasz po kursie
Świadectwo ukończenia kursu.
Uprawnienia państwowe, książeczkę operatora (kurs kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny.
pierwszy jest egzamin praktyczny.