Szkolenia operatorów maszyn do robót ziemnych i drogowych

TECH-EKSPERT Giżycko kurs na koparkoładowarki w Giżycku, koparki, ładowarki i inne maszyny rozpoczynamy
1 WRZEŚNIA 2023 godz. 16.00.

TECH-EKSPERT Giżycko kurs na ładowarki, koparki, koparkoładowarki w Kętrzynie
rozpoczynamy
8 WRZEŚNIA 2023 godz. 16.00.

Także zapraszamy na kursy operatorów innych maszyn wymienionych obok.
Firma uzyskała POTWIERDZENIE Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego na prowadzenie szkoleń w Giżycku i Kętrzynie z egzaminami włącznie w tych miejscowościach.
Szkolenia na chwilę obecną dotyczyć będą niżej wymienionych maszyn i urządzeń technicznych:
Koparkoładowarki – klasa III
Koparki jednonaczyniowe – klasa III
 Koparki jednonaczyniowe – klasa I
 Ładowarki jednonaczyniowe – klasa III
Ładowarki jednonaczyniowe – klasa I
Równiarki – klasa I
Spycharki – klasa III
Walce drogowe – klasa II
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym – klasa III
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych – klasa II (zajęcia praktyczne Węgorzewo)
Pompy do mieszanki betonowej – klasa III (zajęcia praktyczne Węgorzewo)
Formularz zapisu na szkolenie

Zajęcia prowadzone na podstawie otrzymanych Programów Szkolenia (modułów) z Sieci Badawczej Łukasiewicz - WIT Warszawa

BHP
Użytkowania i obsługi
Budowy, technologii i zajęć praktycznych
Wymagania
Ukończone 18 lat
Złożenie wniosku dotyczącego szkolenia z pisemną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (wniosek wydajemy w siedzibie Firmy na pierwszym spotkaniu organizacyjnym)
Organizacja kursów:

Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny.

Co otrzymasz po kursie
Świadectwo ukończenia kursu.
Uprawnienia państwowe, książeczkę operatora (kurs kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny.
pierwszy jest egzamin praktyczny.