RESURSY

UWAGA !!!
Obliczenie resursu wózków, żurawi, suwnic, podestów realizowane jest także w Olsztynie, Ostródzie, Nidzicy, Szczytnie, Pasymiu, Węgorzewie, Kętrzynie, Mrągowie, Piszu, Orzyszu, Bartoszycach, Rynie, Barcianach, Baniach Mazurskich, Lidzbarku Warmińskim, Dobrym Mieście, Barczewie, Jezioranach, Olecku, Białej Piskiej i innych.
Wykonuję szacowanie stopnia wykorzystania resursu urządzeń transportu bliskiego:
 wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia;
 żurawi samojezdnych (potocznie dźwigi samochodowe);
 żurawi przeładunkowych tzw. przenośnych (potocznie HDS);
 suwnice, wciągniki, itp.;
 podestów ruchomych samojezdnych (tzw. zwyżek) i innych;
innych po uzgodnieniu telefonicznym.

PODSTAWA PRAWNA

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)  z późniejszymi zmianami oraz inne akty prawne dot. UDT.
 Obowiązujące od 6 grudnia 2018r. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości  i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176).
 Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. nr 16 poz. 93 z późn. zmian.).

DEFINICJA RESURSU

Przepisy Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego dotyczą fazy eksploatacji wszystkich urządzeń transportu bliskiego wskazanych w § 1 przepisu i skierowane są do ich eksploatujących.

W związku z powyższym, określenia resursu o którym mowa w § 2, pkt.6 w wyżej wymienionym rozporządzeniu i stopnia jego wykorzystania stanowią obowiązki eksploatującego UTB. 

W celu właściwego zrozumienia resursu, należy wyjaśnić to znaczenie, gdzie w definicji, przedstawiono je jako ”parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji  z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.”

Źródło: Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2176).

SPOSÓB REJESTRACJI

przez eksploatującego warunków eksploatacji urządzenia

Przystępując do wyznaczania resursu urządzenia należy w pierwszej kolejności określić sposób pobierania informacji dotyczących warunków użytkowania urządzenia transportu bliskiego
jak niżej:
 rejestrowanie przyrządami: F1 = 1,0
 rejestrowanie w dzienniku, łącznie ze stosowaniem liczników: F1 = 1,0
 rejestrowanie na podstawie procesu technologicznego: F1 = 1,1
 rejestrowanie na podstawie informacji o produkcji: F1 = 1,2
 informacja o warunkach eksploatacji jest niekompletna: F1 = 1,3
 brak informacji o historii urządzenia: F1 = 1,5

GALERIA