Rejestracja pojazdu zabytkowego BEZ DOKUMENTÓW?

18 września 2020

Rejestracja pojazdu zabytkowego i otrzymanie w związku z tym „żółtych tablic rejestracyjnych”

I. Składamy Wniosek z załącznikami do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

  1. Opinia Techniczna rzeczoznawcy – 1 egz.
  2. Karta Ewidencji Ruchomych Zabytków Techniki tzw. „biała karta” – 2 egz., (można wykonać samemu, ale to nie takie proste i nie gwarantuje nam, że „przekonamy” konserwatora zabytków – że jest OK.
  3. Potwierdzenie opłaty skarbowej za wydanie Zaświadczenia - 17 złotych wniesionej na konto Urzędu Miasta w Olsztynie, nr konta 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227.

II. Konserwator wydaje Zaświadczenie, dotyczące włączania do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej pojazdu.

III. Badanie Techniczne na Stacji Kontroli Pojazdów.

  1. Wypełniamy wniosek  (4 strony do wypełnienia osobiście) który wraz z załącznikiem (4 zdjęcia 10 x 15 cm) przedkładamy diagnoście.
  2. Przedstawiamy Zaświadczenie otrzymane od Konserwatora Zabytków.

IV. W Wydziale komunikacji przedkładamy:

  • Zaświadczenie otrzymane do Konserwatora  Zabytków.
  • Zaświadczenie z  Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów z badania technicznego pojazdu z wynikiem pozytywnym.
  • Dowód osobisty.
  • Przedstawiamy akt własności pojazdu (umowa kupna-sprzedaży, darowizna, faktura VAT lub wyrok sądu, na przykład w sprawach spadkowych, itp.).