POJAZDY ZABYTKOWE

Wykonuję komplet dokumentacji pojazdów odnośnie ich wpisu do rejestru /ewidencji/ zabytków, które stanowią załączniki Wniosku dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami a szczególnie w Ustawie z 23 lipca 2003 roku podpisanej przez Prezydenta RP w 2003 roku, zabytek określono w art.3, jako:
„nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”. 
Natomiast ruchomymi zabytkami techniki ustawa opisuje je w szczególności jako: rzecz ruchomą, jej część lub zespół rzeczy ruchomych a w art. 6 ust. 1 pkt 2 litera d, określa jako wytwory techniki, a zwłaszcza urządzenia, środki transportu oraz maszyny i narzędzia świadczące o kulturze materialnej, charakterystyczne dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentujące poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego.

PODSTAWA PRAWNA

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98,poz. 602 z 1997r. z późn. zmianami.
 Przepisy Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r., poz. 840                         z późn. zmianami).
 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. (Dz.U. z 2021r, poz. 56
z późn. zmianami).
UWAGA  !!!
Wykonuje Opinie pojazdów zabytkowych w miejscowościach: 
Olsztyn, Olsztynek, Ostróda, Orneta, Małdyty, Nidzica, Miłomłyn, Morąg, Szczytno, Pasym, Węgorzewo, Kętrzyn, Mrągowo, Pisz, Orzysz, Bartoszyce, Bisztynek, Ryn, Reszel. Barciany, Banie Mazurskie, Lidzbark Warmiński, Dobre Miasto, Barczewo, Jeziorany, Olecko, Biała Piska, Pasłęk, Elbląg, Frombork, Braniewo, Gołdap, Nowe Miasto Lubawskie, Korsze, Iława, Zalewo, Ruciane Nida, Mikołajki,  Górowo Iławeckie, Biskupiec, Lubawa, Sępopol, Ełk, Suwałki, Pieniężno.
Także inne miejscowości na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Posiadam uprawnienia  do wykonania dokumentacji na terenie całej Polski - jednak wiąże się to z dodatkowymi kosztami dojazdu.

Najogólniej pojazd kwalifikuje się do wpisu, który spełnia poniższe kryteria:

 powinien posiadać co najmniej 35 lat
 powinien posiadać minimum ¾ zachowanych części oryginalnych (w tym główne podzespoły)
 jest nieprodukowany (zakończono produkcję) minimum od 15 lat
Jednak ostateczną decyzję o wpisie do rejestru /ewidencji/ zabytków podejmuje Wojewódzki Konserwator Zabytków.
WIĘCEJ INFORMACJI

STAN TECHNICZNY

W celu zakwalifikowania pojazdu mając na uwadze jego stan techniczny                  oraz kompletację należy odnieść się          do przyjętego podziału pojazdów                pod względem stanu technicznego.

Podstawową zasadą oprócz szczegółowej identyfikacji pojazdu jest ocena jego stanu technicznego, która sprowadza się do zaszeregowania go do jednej z pięciu klas, przy czym pojazdy zaliczane do klasy pierwszej są w idealnym stanie technicznym, natomiast pojazdy znacznie zniszczone zakwalifikowane są do klasy piątej jako stan niezadowalający.

Klasa 1

Idealny

Pojazd nie posiada braków technicznych. Stan optyczny idealny, pełna dokumentacja historyczna, pojazd absolutnie w najlepszym stanie. Jak nowy albo lepszy (ewentualnie bardzo rzadki egzemplarz)

Klasa 2

Bardzo dobry

Pojazd w bardzo dobrym stanie oryginalnym lub fachowo odrestaurowany. Bez braków z lekkimi śladami zużycia eksploatacyjnego. Nie ma jakichś śladów niefachowych napraw lub dodatków nieoryginalnych. Jego stan można określić jako odpowiadający pojazdowi współczesnemu, w wieku 2÷3 lat, poddawanemu regularnym zabiegom pielęgnacyjnym.

Klasa 3

Dobry

Pojazd wykazuje normalne zużycie i relatywnie nieistotne wady: jest zdolny do jazdy, przeszedł drobne naprawy i prace renowacyjne, na nadwoziu można zaobserwować miejscowe ślady korozji. Nie potrzebujący natychmiastowych napraw. Noszący ślady normalnego zużycia. Stan można określić jako odpowiadający pojazdowi współczesnemu, w wieku 4÷5 lat, poddawanemu regularnie odpowiedniej pielęgnacji.

Klasa 4

Akceptowalny

Pojazd jest zdolny do jazdy ale nosi ślady znacznego zużycia eksploatacyjnego, z licznymi śladami korozji. Naprawy lub częściowe prace renowacyjne zostały wykonane źle lub niefachowo. Nadaje się do relatywnie prostego odrestaurowania. Stan można określić jako odpowiadający współczesnemu pojazdowi w wieku 8÷10 lat, który był stale używany, bez wymaganej dbałości, w którym przeprowadzono jedynie niezbędne naprawy.

Klasa 5

Niezadowalający

Pojazd niezdolny do jazdy, na wszystkich elementach nadwozia widoczne ślady korozji z miejscowymi ubytkami. Zespoły są w stanie skrajnego zużycia eksploatacyjnego, jednak renowacja jest możliwa i opłacalna.

GALERIA

car