O MNIE

Ukończone studia techniczne o specjalności „eksploatacja i naprawa pojazdów mechanicznych”, studia II stopnia na Uniwersytecie Warszawskiem oraz absolwent kilku studiów podyplomowych i uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu rzeczoznawstwa, gdzie do ciekawszych zaliczam między innymi na temat:
 "Pojazdy zabytkowe, historyczne i unikatowe oraz mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji" w Instytucie Techniki Motoryzacyjnej w Wałbrzychu.
 "Prowadzenie okresowych i dodatkowych badań technicznych pojazdów", dla diagnostów Stacji Kontroli Pojazdów zrealizowane przez SIMP Olsztyn z Polskim Towarzystwem Inżynierów Motoryzacji SIMP w Warszawie.
2005 rok
Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Olsztynie,
Koło Zakładowe przy „REMA” S.A. w Reszlu.
2007 rok
Uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy SIMP, tak najogólniej:
rzeczoznawca motoryzacyjny (samochodowy), do spraw wyceny maszyn i urządzeń

Na wykazie uprawnionych rzeczoznawców Zarządu Głównego  SIMP Warszawa:
https://simp.pl
2013 rok
Rozpoczęcie działalności firmy, pod nazwą:
TECH-EKSPERT Szkolenia i Ekspertyzy Techniczne
Wycena i Ocena Pojazdów Mechanicznych, Urządzeń Technicznych i Maszyn
.
2019 rok
Wpisany na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie.
2020 rok
Rozpoczęcie wykonywania dokumentacji szacowania stopnia wykorzystania resursów urządzeń transportu bliskiego.
2021 rok
  • Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy Europejskiego Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców, Specjalistów Techniki Samochodowej TVVPOL w kompetencjach:
    • A - Technika samochodowa
    • C - Wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych
    • D - Pojazdy zabytkowe
    • Numer certyfikatu: 1123/2021
  • Rzeczoznawca samochodowy z Listy Ministra Infrastruktury: RS 001742