OUR BLOG

Day handsome addition horrible sensible goodness two contempt. Evening for married his account removal. Estimable me disposing of  be moonlight cordially curiosity.
26 stycznia 2022
Pojazd unikatowy i kolekcjonerski

Pojazd unikatowy: Zgodnie z art. art. 79 ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:  odzyskanego po kradzieży, zabytkowego, mającego co najmniej 25 lat, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji, ciągnika i przyczepy rolniczej, wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy […]

25 października 2020
Pojazd zabytkowy w świetle przepisów ustawy o ochronie zabytków

Art. 3, pkt 1 (…) rzecz ruchoma stanowiąca świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Art. 6 ust. 1, pkt 2 lit. d. (…) ruchomy zabytek techniki to środek transportu taki który świadczy o kulturze materialnej, charakterystycznej dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego. Art. 51 ust. 1 Jednorazowego pozwolenia na stały […]

12 października 2020
Jak zarejestrować pojazd zabytkowy?

Rejestracja pojazdu zabytkowego i otrzymanie w związku z tym „żółtych tablic rejestracyjnych” I. Składamy Wniosek z załącznikami do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: II. Konserwator wydaje Zaświadczenie, dotyczące włączania do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej pojazdu. III. Badanie Techniczne na Stacji Kontroli Pojazdów IV. W Wydziale Komunikacji przedkładamy m.in.: Przy braku dowodu rejestracyjnego należy przy rejestracji pojazdu zabytkowego złożyć w wydziale komunikacji oświadczenie o braku dowodu, pod rygorem odpowiedzialności […]

18 września 2020
Rejestracja pojazdu zabytkowego BEZ DOKUMENTÓW?

Rejestracja pojazdu zabytkowego i otrzymanie w związku z tym „żółtych tablic rejestracyjnych” I. Składamy Wniosek z załącznikami do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: Opinia Techniczna rzeczoznawcy – 1 egz. Karta Ewidencji Ruchomych Zabytków Techniki tzw. „biała karta” – 2 egz., (można wykonać samemu, ale to nie takie proste i nie gwarantuje nam, że „przekonamy” konserwatora zabytków – że jest OK. Potwierdzenie opłaty skarbowej za wydanie Zaświadczenia - 17 złotych wniesionej […]

10 września 2020
Z pasją do motoryzacji

Po ulicach jeździ coraz więcej zabytkowych, dobrze utrzymanych pojazdów. Ciężko stwierdzić, czy nastała moda na restaurowanie zabytków, czy też wzrosła motoryzacyjna świadomość wśród naszych rodaków.   Coraz częściej te pojazdy poruszają się na tzw. „żółtych blachach”. Definicję pojazdu zabytkowego podaje ustawa Prawo o ruchu drogowym. W myśl tej ustawy, pojazdem zabytkowym jest pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub ujęty w centralnej ewidencji dóbr kultury. […]

26 sierpnia 2020
Pojazd zabytkowy - plusy i minusy

W ostatnim okresie coraz częściej rejestrowane są pojazdy na tzw. „żółte tablice”, dlatego też warto zapoznać się z zaletami i wadami tej decyzji. Plusy Brak konieczności dostosowywania pojazdu do polskich wymogów technicznych, które spełniać muszą pojazdy dopuszczone do ruchu drogowego – jest to istotne zwłaszcza w przypadku samochodów z USA, posiadających inne światła i lusterka, itp. Możemy nimi normalnie jeździć bez konieczności dokonywania przeróbek. Możliwość posiadania sygnałów świetlnymi […]